28.1.55

Myanmar Product - Maesariang

แม่สะเรียง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหว้ดแม่ฮ่องสอนที่เป็นตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ที่มีแม่น้ำสาละวินเป็นเส้นเขตแดน มีการเดินทางค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลายช่องทาง สินค้าหลายชนิด ของไทยเป็นที่ต้องการของประเทศพม่า เช่นน้ำมันพืช ผงชูรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ น้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนสินค้านำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย มีหลายชนิด เช่น ประเภทสมุนไพรเสริมความงาม แป้งทานาคา ยาหม่องหอมเห็ดหลินจือ สมุนไพรบำรุงร่างกาย เครื่องเทศ อาหารทะเลจากทะเลอันดามัน พริกแห้ง เพึ่อเป็นความสัมพันธ์อันดีของประเทศเพื่อนบ้าน เสริมธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน บ้านยอดตำลึง แม่สะเรียง ได้นำสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นที่รู้จักและใช้สินค้าของชาวพม่าและชุมชนชาวไทยชายแดน มานาน มาเผยแพร่ จำหน่ายขายปลีกและขายส่ง สำหรับผู้สั่งสินค้าใช้เองหรือทำเป็นธุรกิจเสริม มีรายได้ดีมีสินค้าสำรองเพียงพอ ส่งตรงเวลา <>
Plain organic thanakha that is best for sensitive skin The Wonderful Thanakha Tree 
Thanaka cream has been used by Burmese women for over 2000 years. It has a fragrant scent somewhat similar to sandalwood.The creamy paste is applied to the face in attractive designs, the most common form being a circular patch on each cheek, sometimes made stripey with the fingers known as thanaka bè gya, or patterned in the shape of a leaf, often also highlighting the bridge of the nose with it at the same time. It may be applied from head to toe (thanaka chi zoun gaung zoun). Apart from cosmetic beauty, thanaka also gives a cooling sensation and provides protection from sunburn. It is believed to help remove acne and promote smooth skin. It is also an anti-fungal.
 <> ข่าวชายแดนกระทรวงพาณิชย์ของพม่าประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าสินค้า 15 รายการ ได้แก่ ผงชูรส น้ำหวานและเครื่องดื่ม ขนมปังกรอบ หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ อาหารกระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลไม้สด และสินค้าควบคุมโดยกฎหมายอื่น เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2554 หลังจากได้ประกาศห้ามนำเข้ามานานกว่า 10 ปี ผู้นำเข้าจำเป็นต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์ของพม่า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมผลักดันจุดผ่อนปรนแม่ฮ่องสอนทั้ง 5 แห่ง เป็นด่านถาวร เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย
ถึงแนวทางการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 กับประเทศเพื่อนบ้าน ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพรมแดนติดกับประเทศพม่า
ทำการค้ากับพม่าในลักษณะจุดผ่อนปรน ซึ่งอาจทำให้การค้าระหว่างประเทศมีข้อจำกัด
จึงเตรียมที่จะผลักดันจุดผ่อนปรนทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย
 จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จุดผ่อนปรนการค้าขายช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม
และจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
 ขึ้นเป็นด่านถาวร ซึ่งจะทำให้การค้าชายแดนดีขึ้น และ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต และ
เป็นการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเนปิดอว์
 เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า ด้วยระยะทางเพียง 200 กิโลเมตร เท่านั้น